försäljningsvillkor

HÖRBATTERIER TILL MARKNADENS LÄGSTA PRIS

Försäljnings- och leveransvillkor - Trygg Hörsel Scandinavia

 

Nedanstående försäljnings- och leveransvillkor gäller för försäljning av varor från Trygg Hörsel Scandinavia (nedan kallat ”avtalet”).

 

Säljare enligt avtalet är Trygg Hörsel Scandinavia / Hubbe Development AB, org.nr 556438-0276, Stornäsvägen 27, 760 18 Yxlan (nedan kallad ”Trygg Hörsel”). Köpare enligt avtalet är den person som angett sitt namn som köpare på beställningen (nedan kallad ”du/din”).

 

Avtalet regleras dels genom detta avtal, dels genom Konsumentköplagen, distans- och hemförsäljnings-lagen, personuppgiftslagen (PUL) och E-handelslagen.

 

 

Köp

 

Beställning av varor sker antingen på Trygg Hörsel´s hemsidor, per brevkupong eller per telefon hos Trygg Hörsel´s kundtjänst. Trygg Hörsel ställer inga krav på minimiköp av några produkter.

 

 

Priser och betalning

 

Varje tjänst och vara anges med pris inklusive moms. Om momsen ändras förbehåller Trygg Hörsel sig rätten att justera priserna med motsvarande belopp.

 

I samband med leverans av varorna bifogas en faktura som du ska betala inom 14 dagar. Om fakturan inte betalas i tid äger Trygg Hörsel rätt att debitera dig påminnelseavgift med 40 kr samt dröjsmålsränta med

2 % per månad.

 

 

Ångerrätt

 

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar från det datum dina varor levererats. Ångerrätten gäller inte om varan är använd eller om förpackningen är bruten. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaks varan, se ”Returer” nedan.

 

 

Returer

 

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om Trygg Hörsel har levererat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott.

 

När du utnyttjat din ångerrätt ska du sända eller lämna tillbaka varan till Trygg Hörsel.

 

Trygg Hörsel ska, om du utnyttjar din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan senast inom 30 dagar från den dag Trygg Hörsel tog emot varan. Du ska själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan.

 

Se även Konsumentköplagen, distans- och hemförsäljningslagen och E-handelslagen.

 

 

Personuppgifter

 

När du lägger din beställning hos Trygg Hörsel uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att Trygg Hörsel lagrar och använder dina uppgifter i sin verksamhet för att fullgöra avtalet gentemot dig.

 

Trygg Hörsel kan även använda dina uppgifter för att informera dig om erbjudanden, nyheter eller undersöka hur nöjd du är med våra tjänster/varor/aktiviteter. Vi sparar din information så länge det är nödvändigt för respektive syfte.

 

Vi förbinder oss att inte vidarebefordra dina registrerade uppgifter till annan än våra samarbetspartners

och leverantörer för att kunna utföra de uppdrag vi avtalat om eller i annan utsträckning än vad som

anges enligt lag.

 

Du har enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få ta del av den information som Trygg Hörsel har registrerat om dig. Du har även rätt att när som helst begära att informationen ska rättas eller tas bort.

 

 

Cookies

 

De flesta webplatser använder cookies för att ge besökaren en förbättrad upplevelse. En cookie är en textfil som den webplats du besöker begär att få spara i din webläsares minne.

 

Om du inte vill tillåta cookies på din dator kan du ändra inställningarna i din webläsare. Om du inte samtycker till använding av cookies på vår webplats kommer funktionerna dock att begränsas och inte fungera i sin helhet.

 

 

Force Majeure

 

Trygg Hörsel reserverar sig för oförutsedda händelser som omöjliggör fullgörandet av ingångna avtal, såsom t ex lagändringar, arbetskonflikter, strejker, lockout och andra omständigheter som parterna inte råder över, såsom krig, naturkatastrof, brand, explosion eller dylikt.

 

 

 

Leveransvillkor:

Endast 23,90 kr per förpackning med 6 hörbatterier. Frakt 19,50 kr per försändelse, med max 10 förpackningar . Inga ytterligare kostnader.

Betalning sker mot faktura 14 dagar efter leverans eller med Swish, VISA eller MasterCard. Leverans sker per post inom 2 - 5 dagar.


Vid prenumeration: Porto & prenumerationsavgift 29 kr per försändelse, oavsett antal förpackningar . Inga ytterligare kostnader.

Betalning sker mot faktura 14 dagar efter varje leverans. Abonnemanget kan avslutas när som helst helt utan kostnad.