prenumeration

Så här enkelt fungerar din prenumeration


Beställ här nedan eller ring vår Kundtjänst och beställ.


Ange vilka hörbatterier du använder. 


Välj sedan hur ofta du vill få dina batterier levererade.

Varje månad, varannan månad, var 3:e, 4:e, 5:e eller

6:e månad. 


Hörbatterierna kommer sedan direkt hem tlll dig i din brevlåda som vanligt brev.


Skulle du vilja ändra antalet batterier per leverans kan

du när som helst göra detta per e-post till vår Kundtjänst.


Tillsammans med varje leverans får du en faktura,

som du betalar inom 14 dagar. 


Du kan när som helst göra uppehåll i eller avsluta

din prenumeration. Helt utan kostnad.


FYLL I FORMULÄRET OCH SKICKA DETTA